7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

(UBAK)

-Sosyal ve Eğitim Bilimleri-           -Fen ve Mühendislik Bilimleri-

( 13 – 14 Mart 2020 )

A N K A R A

 

 

-Sosyal ve Eğitim Bilimleri-

Değerli Araştırmacılar,

Intrenational Vision University işbirliği ve Keçiören Belediyesi’nin katkılarıyla 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK),   13  - 14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

UBAK olarak daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova, Bandırma ve Şanlıurfa’da olduğu gibi, Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çalışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında veya hakem sürecinden geçirildikten sonra Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamış olan Berikan Yayınevi’nde, kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır. Yayınlanan çalışmaların tamamı hakem sürecinden geçirilecektir.

Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongrenin yapılacağı şehir olan  Ankara’nın tarihi ve kültürel özellikleri sebebiyle “Tarihi, Edebi, iktisadi ve kültürel yönleriyle Geçmişten Günümüze Ankara ve Çevresi” konulu tebliğler, ayrı kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak; ikinci günün akşamında ise Gala gecesi düzenlenecektir.

UBAK Kongresi, yeni yayınlanan teşvik kriterleri hariç, diğer akademik yükselmeler ve işlemlere yönelik olarak, tüm  prosedürleri sağlamaktadır. Bu vesileyle kongrede sunulan bildiriler, katılımcının talebine göre ISBN numaralı olmak üzere Bildiri kitabı veya Kitapta Bölüm olarak yayınlanacaktır.

Sizleri, 13–14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK)’ne   davet ediyoruz.

Not: Kongreye sözlü bildirilerin yanısıra, Poster sunum ve Sergi katılım müracaatı da yapılabilir.

Poster sunum hazırlama kuralları

Sergi hazırlama kuralları

-Fen ve Mühendislik Bilimleri-

Değerli Araştırmacılar,

Intrenational Vision University işbirliği ve Keçiören Belediyesi’nin katkılarıyla 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi  – Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK),   13  - 14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

UBAK olarak daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova, Bandırma ve Şanlıurfa’da olduğu gibi, Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çalışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri Özet Kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri Kitabında veya uluslararası statülü bir yayınevinde ( adı daha sonra yazılacaktır) yayınlanacaktır. Yayınlanan çalışmaların tamamı hakem sürecinden geçirilecektir.

Kongrede Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak; ikinci günün akşamında ise Gala gecesi düzenlenecek; üçüncü gün ise arzu eden katılımcılar başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel yörelerini gezme imkanı bulabilir

Kongre, son yayınlanan Akademik teşvik krtiterleri hariç, akademik tüm yükselmeler ve işlemlerin tamamında geçerlidir. Bu nedenle kongrede sunulan tebliğler, katılımcının talebine göre  ISBN numaralı olamak üzere Bildiri kitabı veya hakem sürecinden geçirilerek uluslararası şartları haiz bir yayınevinde (adı daha soınra bildirilecektir) Kitapta Bölüm olarak yayınlanacaktır.

 

Sizleri, 13 – 14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK)’ne   davet ediyoruz.

Not: Kongreye sözlü bildirilerin yanısıra, Poster sunum ve Sergi katılım müracaatı da yapılabilir.

Poster sunum hazırlama kuralları