BOARDS - - SCİENCE and ENGİNEERİNG-

KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Asım OLGUN, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Redžep ŠKRIJELJ, Novipazar Üniversitesi

Prof. Dr. Osman KÖSE, History Studies Dergisi Editörü

Doç. Dr. Belgin ERDEM, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin U. SAKARYA, İstanbul Sağlık B. Üniversitesi

BİLİM KURULU

Doç. Dr. Mine AKGÜN, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Payıdar AKGÜNDÜR, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. T. Çetin AKINCI, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Erhan ALBAYRAK, Erciyes Üniversitesi

Dr. Rovida ALMOMANİ, Jordan University

Prof. Dr. Dilek ANAÇ, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Nurhayat ATASOY, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Dr. Akhenak ATMANE, Centre Universitaire Tipaza

Prof. Dr. Ozan AVİNÇ, Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Zehra Şapçı AYAS, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Salih AYDEMİR, Harran Üniversitesi

Prof. Dr M. Emin AYDIN, Necmetin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Senar AYDIN, Necmetin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Vezir AYHAN, Sakarya Üniveritesi

Doç. Dr. Zayde AYVAZ, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi

Doç. Dr. Khalid M. Al- BATAYNEH, Yarmouk University

Doç. Dr. Saadet Arzu BERİLGEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ceyda BİLGİÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Khaldon BODOOR, Jordan University

Prof. Hüsamettin BULUT, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi

Doç.Dr. Ivana CACCIATORE, G. D'Annunzio Üniversitesi

Prof. Dr. Miriş Mirmusa CAFEROV, Bakü Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Erhan CENGİZ, Alanya Alaaddin keykubat Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. M. Fatih DİLEKOĞLU, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Rıza DİNÇER, Namıkkemal Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz DOĞAN, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Nükhet DOĞAN, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Fikriye Tüncel ELMALI, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz EMRE, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Uçman ERGÜN, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Ayten Erol GÖRÜR, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Nevin ERYÜCE, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan ESER, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Metin GÜRÜ, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Vesel Hoxha / IGJEUM, Arnavutluk

Prof. Dr. Kamil IŞIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Murat KALE, Düzce Üniveristesi

Doç. Dr. Timur KAPROL, Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Duran KATAR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Rabah Ali KHALİL, University of Mosul

Prof. Dr. Zeki KIRAL, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Serpil Koral KOÇ, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Özcan KÖYSÜREN, Ankara Üniversitesi

Dr. Riad MERİEM, Centre Universitaire Tipaza

Doç. Dr. Kasım MDERMERDAŞ, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Vanina MİHAİLOVA, Plovdiv University

Prof. Dr. Bülent OKUR, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Asım OLGUN, Uludağ Üniversitesi

Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. M. Şükrü ÖZÇOBAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmure Üstün ÖZGÜR, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Bayram POYRAZ, Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmad A. Al-RHAYYEL, Yarmouk University

Prof. Dr. Haythem  A. Bany SALAMEH, Yarmouk University

Prof. Dr. Mahmut SELVİ, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Antonio Di STEFANO, G. D'Annunzio Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TANDIROĞLU, Erzinca Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. Remzi TUNTAŞ, Van Yüüzncüyıl Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan TÜRKEZ, Erzurum Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sinan UYANIK, Harran Üniversitesi

Doç.Dr. Mehmet YÜKSEL, Çukurova Üniversitesi

SEKRETERYA

Kadir ERTEKİN